• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการฯ (ทุกประเภท) ต้องจัดทำแผนประกอบคำขอ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ทุกประเภท) ต้องจัดทำแผนการประกอบการขนส่งประกอบคำขอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2564) ออกตามความ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
-ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล ประกอบด้วยแผน 4 ด้าน
1. ด้านตัวรถ
2. ด้านผู้ขับรถ
3. ด้านการจัดการ
4. ด้านการควบคุมกำกับดูแล
-ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทประจำทางและประเภทไม่ประจำทาง ประกอบด้วยแผน 6 ด้าน
1. ด้านรถตัว
2. ด้านผู้ขับรถ
3. ด้านการบริการ
4. ด้านการจัดการเดินรถ
5. ด้านการจัดการ
6. ด้านการควบคุมกำกับดูแล
 

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
318,776
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl