• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

#ซื้อใบขับขี่ออนไลน์กับอันตรายที่ต้องเสี่ยง
กรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายให้ประชาชนซื้อใบขับขี่ออนไลน์
ประชาชนต้องไปติดต่อขอทำ หรือ รับใบอนุญาตขับขี่กับนายทะเบียนแหงท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่
- กรมการขนส่งทางบก
- สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่
- สำนักงานขนส่งจังหวัด
- สำนักงานขนส่งสาขา หรือ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
การใช้ใบขับขี่ปลอม มีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ มีโทษจำคุก 6 เดือน - 5 ปี ปรับ 1,000 - 10,000 บาท
แจ้งเบาะแส สายด่วนโทร 1584 หรือ www.dlt.go.th
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
244
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
393,661
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl