• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งพะเยา นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะใน เขตจังหวัดพะเยา เพื่อซักซ้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
224
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
393,641
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl