• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ผู้ตรวจการออกตรวจรถควันดำและปราบปรามรถที่กระทำผิด

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการออกตรวจรถควันดำและปราบปรามรถที่กระทำผิดตาม พรบ. การขนส่งทางบก และ พรบ. รถยนต์ รวมทั้งตรวจสอบรถและผู้ขับรถวัตถุอันตรายตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ณ ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
       (1) ตรวจรถควันดำ จำนวน 25 คัน
            ไม่พบรถมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน
      (2) ตรวจรถตาม พรบ. การขนส่งทางบก จำนวน 310 คัน
           พบรถที่กระทำผิด จำนวน 12 คัน
      (3) ตรวจรถตาม พรบ. รถยนต์ จำนวน 430 คัน
           พบรถที่กระทำผิด จำนวน 16 คัน
      (4) ตรวจรถและผู้ขับรถวัตถุอันตราย จำนวน 20 คัน

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
321
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
318,726
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl