• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารในส่วนภูมิภาค ณ ห้องวอเตอร์ไซด์ โรงแรมเอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถใหัสามารถพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ “การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการของรถโดยสารให้ได้มาตรฐาน” มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
318,751
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl