รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8474/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 18:26:22 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8474/ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านใบอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8474/view.php?_did=19090...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านทะเบียนรถhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8474/view.php?_did=19089...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700