ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 18:02:35 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/ คลินิิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5 กรมควบคุมมลพิษhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=37459กรมควบคุมมลพิษ เชิญชวนเจ้าของรถที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "คลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5" เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์บริการรถยนต์ที่เข้าร่วมบริการ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ขนส่งทั่วประเทศเริ่มบังคับใช้ระเบียบตัดแต้มคะแนนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=372701 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ขนส่งทั่วประเทศเริ่มบังคับใช้ระเบียบตัดแต้มคะแนน พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถขนส่ง มุ่งสร้างจิตสำนึก การขับขี่ปลอดภัย ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ขนส่งพะเยา อำนวยความสะดวกผู้ปกครอง เลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=37164ขนส่งพะเยา อำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน เลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบผ่าน QR Code ทราบผลทันที ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 กรมการขนส่งทางบก บังคับใช้ระเบียบตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=37000กรมการขนส่งทางบก บังคับใช้ระเบียบตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด และทุกกระบวนงาน แล้วhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=36169 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=35476ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องยกเลิกการเรียกภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 Chatbot ถาม-ตอบ อัตโนมัติ 24 ชั่วโมงhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=34309ถามมาตอบไป สอบถามข้อมูลการบริการด้านใบอนุญาตขับรถ / ด้านทะเบียนรถ / การอบรมออนไลน์ / การจองคิว / ขั้นตอนและวิธีการจองคิวออนไลน์ ได้แบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ที่ประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการฯ (ทุกประเภท) ต้องจัดทำแผนประกอบคำขอhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=34222เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ทุกประเภท) ต้องจัดทำแผนการประกอบการขนส่งประกอบคำขอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2564) ออกตามความ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 -ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ขนส่งพะเยา มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=34094 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 งดอบรมใบอนุญาตขับรถใหม่และอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถในสำนักงานทุกประเภทhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32889 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 กำหนดวันอบรมทดสอบใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและผู้ประจำรถ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32674 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ศูนย์ดำรงธรรม เปิดให้บริการประชาชนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -service )https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32461ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง เปิดให้บริการประชาชนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -service ) เพิ่มช่องทางการให้บริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับ ช่องทางการใช้บริการประชาชนสามารถติด...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 21 มิถุนายน 2564 เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32430 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 รับสมัครผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32230...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ณ จุดบริการสำนักงานขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32170นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา แจ้งว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ณ จุดบริการสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสำนักงานขนส่ง สาขาภูซาง สำนักงานขนส่ง ส...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ขั้นตอนและวิธีการจองคิวออนไลน์https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=32076 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจประชาชนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=31842 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ให้ผู้ประสงค์ฯ ยื่นคำขออนุญาต เส้นทางหมวด 4 สายที่ 2659 วงกลมห้วยข้าวก่ำhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=31411...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งฯ สมัครเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=30374ขนส่งหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 กำหนดวันอบรมทดสอบใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและผู้ประจำรถ ประจำเดือน มีนาคม 2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3796/view.php?_did=29862...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700