มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7519/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 28 Nov 2021 03:33:57 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7519/ บันทึกข้อความ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอข้อมูลรายการจดทะเบียนรถในระบบคอมพิวเตอร์https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7519/view.php?_did=13940...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 บันทึกข้อความ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่ตรวจพบจากระบบ GPShttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7519/view.php?_did=13939...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7519/view.php?_did=13938...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700