รถหมวด 2 https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8013/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 19:24:59 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8013/ สายที่ 922 กรุงเทพฯ - พะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8013/view.php?_did=15907...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700