รถหมวด 3 https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 17:47:58 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/ สายที่ 197 พะเยา - น่านhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=15908...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 198 เชียงใหม่ - พะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=16982...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สายที่ 620 เชียงราย - ปงhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=16983...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สายที่ 621 เชียงราย - พะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=15909...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 677 เชียงราย - บ้านผาตั้ง(ดอยผาตั้ง)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=16984...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สายที่ 679 เชียงราย - จุนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=16985...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สายที่ 686 เชียงราย - เชียงคำhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8014/view.php?_did=16986...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700