รถหมวด 4 https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 19:20:37 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/ สายที่ 2660 เชียงคำ - บ้านห้วยข้าวก่ำhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14175...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2659 วงกลมบ้านห้วยข้าวก่ำhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14174...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2426 เชียงคำ - ช่องกิ่วหกhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14173...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2663 วงกลมเชียงคำhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14172...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2662 เชียงคำ - ปงhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14171...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2661 เชียงคำ - บ้านสันปูเลยhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14170...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2656 พะเยา - แม่ใจhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14169...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2655 พะเยา - หนองเล็งทรายhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14168...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2654 พะเยา - ดอกคำใต้ - บ้านปินhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14167...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2292 วงกลมพะเยา - วัดอนาลโย (วนขวา)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14166...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2160 พะเยา - เชียงคำhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14165...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2585 พะเยา - บ้านสันต้นแหนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14164...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2584 พะเยา - บ้านใหม่กองแลhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14163...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2398 พะเยา - บ้านแม่กานาไร่เดียวhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14162...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 สายที่ 2306 พะเยา - บ้านบ่อเบี้ย - อ.เชียงม่วนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/4320/view.php?_did=14161...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700