บริการผ่านอินเตอร์เน็ต https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8503/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 02 Jul 2022 23:36:54 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8503/ ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8503/view.php?_did=19096https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 คู่มือติดต่อhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8503/view.php?_did=19135คู่มือติดต่อ งานบริการของหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม http://www.dlt.go.th//web-upload/filecenter/e-form_found.jpg ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 บริการข้อมูลกฎหมายhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8503/view.php?_did=19133http://elaw.dlt.go.th/ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 DLT SMART QUEUE ระบบจองคิวออนไลน์https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8503/view.php?_did=19134http://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700