คู่มือปฏิบัติงาน https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8423/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Fri, 01 Jul 2022 03:22:31 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8423/ คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8423/view.php?_did=19161http://apps.dlt.go.th/hr/hrpattana/book_job/gpf.html ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8423/view.php?_did=19162...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700