มาตรา 7(1) โครงสร้างองค์กร https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9680/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 18:33:42 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9680/ โครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9680/view.php?_did=25710 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9680/view.php?_did=25433...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700