มาตรา 9(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7520/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 28 Nov 2021 04:04:59 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7520/ นโยบายกรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7520/view.php?_did=25415https://www.dlt.go.th/th/vision-mission/ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 นโยบายความโปร่งใสhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/7520/view.php?_did=25417...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700