แผนดำเนินงานประจำปี https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 28 Nov 2021 03:36:06 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/ แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/view.php?_did=30956...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/view.php?_did=25707...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/view.php?_did=25662...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แผนการปฏิและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/view.php?_did=25661...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แผนการปฏิและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8472/view.php?_did=18999...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700