แผนการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Fri, 01 Jul 2022 02:20:13 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=40999...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=31095...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=31097...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=31098...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=25731...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 สขร.1 ปีงบประมาณ 2563https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=25730...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=19047...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=19008...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=19007...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=19006...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=19087...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8475/view.php?_did=19049...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700