ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 18:23:48 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารพร้อมใบประกาศhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37497...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37496...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37487...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=37005...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36973...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36733...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตป้ายไวนิลhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36732...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา สขจ.พะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36548...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา สขข.ภูซางhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36547...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา สขข.ปงhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36546...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สขจ.พะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36542...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สขข.ภูซางhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36541...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สขข.ปงhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36540...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำดื่มhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36531...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุเชื่้อเพลิง สขจ.พะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36097...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุเชื่้อเพลิง สขข.ภูซางhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36260...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุเชื่้อเพลิง สขข.ปงhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36095...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แบบ สขร.1-ก. ประจำเดือน กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=36056...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสขจ.และสขข.https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=35540...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แบบ สขร.1-ก. ประจำเดือน สิงหาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3800/view.php?_did=34888...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700