มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อ https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9682/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 03 Jul 2022 00:19:12 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9682/ สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9682/view.php?_did=27363ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สถานที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เลขที่ 529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 หมายเลขโทรศัพท์ 054-431111, 054-482090, 054-4816...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700