ภาพข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3798/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 17:51:32 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3798/ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/3798/view.php?_did=14133โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น จำนวน 300 คน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา สำนักงานละ 200 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700