• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 66 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

 • เป็นข้าราชการ จำนวน 28 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 12 คน
 • ลูกจ้าง กปถ./ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 12 คน
 •  

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ

 • เป็นข้าราชการ จำนวน 5 คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 4คน
 • ลูกจ้างเหมาบริการ  จำนวน 1 คน

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
110
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,633
 • โทรสาร : 032-428087
 • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl