• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

 

นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ

ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

(โทร. 032-425356 ต่อ 110)

e-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th

 

นายเสน่ห์  บัวงาม

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

 

นางสารภี  มหาพรหม

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

 

นายสุชาติ  หงษ์ทอง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

นางวัชรียา  พูลสุข

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

นางสาววันวิสา  งามขำ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 

นายปริญ ธัญธนากรณ์

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
93
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,616
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl