• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 0 3242 5356, 0 3242 8086, 0 3242 7304
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 0 3242 8087  
งานบริหารงานทั่วไป 3242 8087 ต่อ 110
กลุ่มวิชาการขนส่ง 0 3242 6456 ต่อ 111
ฝ่ายทะเบียนรถ 0 3242 5356 ต่อ 0, 112, 113
ฝ่ายตรวจสภาพรถ 0 3242 7304 ต่อ 114
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 0 3242 8086 ต่อ 108, 115

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
124
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,647
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl