• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

  กระบวนงาน ของ กลุุ่มวิชาการขนส่ง

  กระบวนงาน ของ ฝ่ายทะเบียนรถ

  กระบวนงาน ของ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
152
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,675
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl