• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 25 มกราคม 2560

 หมายเลขทะเบียนรถจดใหม่ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)    >> หมวด กพ  เลขทะเบียน   16

2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)       >> หมวด นข  เลขทะเบียน   4207

3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)              >> หมวด บย  เลขทะเบียน   9446

4. รถจักรยานยนต์ (รย.12)                        >> หมวด 1กน  เลขทะเบียน  5128

 

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
174
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,697
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl