• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 27 เมษายน 2560

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี :: จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :: ดำเนินงานโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

วันเวลาทำการ :: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

       

 

► ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7

► ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9

► สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)

► กระดานถามตอบ -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติผู้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
89
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,612
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl