• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สถิติการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) มาแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

1. หมวด  กค    วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2548

2. หมวด  กง     วันที่ 6-7 มิถุนายน 2552

3. หมวด  กจ     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556

4. หมวด  กฉ     วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

5. หมวด  กต    วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

6. หมวด  กท     วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

7. หมวด  กธ     วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

8. หมวด  กน    ปิดประมูลวันที่ 16 มกราคม 2565 (ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

 

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) มาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง  (ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) ดังนี้

1. หมวด  บพ   ปิดประมูล วันที่ 20 กันยายน 2558

2. หมวด  บม    ปิดประมูล วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

3. หมวด  บย    ปิดประมูล วันที่ 20 กันยายน 2558

 

รายละเอียดที่ประมูลได้ ตามไฟล์ที่แนบ


*** รายได้จากการประมูลนำเข้า กองทุนเพื่อการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ***

 

   

    

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
113
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,636
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl