• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

ระบบสำนักงานออนไลน์

รอบรู้เรื่องขนส่ง

รอบรู้เรื่องขนส่ง

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ

DLT Smart QUEUE

DLT Smart QUEUE

ตัวอย่างข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบ

การอบรม e-elerning

การอบรม e-elerning

อัตราค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสาร

ระบบตรวจสอบอัตราภาษีรถออนไลน์

ระบบตรวจสอบอัตราภาษีรถออนไลน์

ชำระภาษีออนไลน์

ชำระภาษีออนไลน์

ข่าวใบอนุญาตขับรถ

 

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม/โครงการ สำนักงานขนส่ง

 

ดูทั้งหมด

รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
45
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,404
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl