• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

     

 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ            ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ( วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวิธีการเลือกสรร วันเวลา และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง   (วันที่ 24 กรกฎาคม 2564)              

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ประกาศ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ   ครั้งที่  1 ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (วันที่  16  กรกฎาคม 2564)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ/สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวิธีการเลือกสรร วันเวลา และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (วันที่ 12  กรกฎาคม 2564)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพะากิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

 

รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,428
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl