• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 53 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้

 • เป็นข้าราชการ จำนวน  29  คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 13  คน
 • ลูกจ้าง กปถ. จำนวน 1 คน
 • ลูกจ้าง GPS จำนวน 2 คน
 • ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพ จำนวน 2 คน
 • ลูกจ้าง 1584 จำนวน 1 คน
 • ตรวจจับความเร็ว 2 คน
 • พนักงานขับรถ จำนวน 2 คน

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
486
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
635,760
 • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl