• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

     
 
นายจตุรงค์  แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
 
 

นายกรณ์พิทักษณ์ อาสน์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง


นายวัลลภ  อินทนพ
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 

 

นายประดิษฐ์  ชูจันทร์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

นางชุตินันท์  จินดาเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

นางสาวมนัญญา  สุริยะผล
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
384
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
638,718
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl