• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 076-214929
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต 076-214929  
งานบริหารงานทั่วไป 076-214929  
กลุ่มวิชาการขนส่ง 076-220791  
ฝ่ายทะเบียนรถ 076-211019  
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 076-211019 ต่อ 205
งานทะเบียนรถยนต์ 076-211019 ต่อ 206
งานทะเบียนรถจักรยานยนต์ 076-211019 ต่อ 203
งานทะเบียนรถขนส่ง 076-211019 ต่อ 103
ฝ่ายตรวจสภาพรถ 076-220792  
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 076-214930  
     
     
     

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
378
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
638,712
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl