• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

 
ลำดับ ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ที่ตั้ง โทร.
1 เค เอส ที ตรวจสภาพ 36/2 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-211112
2 ป. วิเศษยานยนต์  10/12 หมู่ที่ 2 ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 081-9786230
3 รุ่งเรืองเซอร์วิส สาขา  32 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-250169
4 เอ็ม แอนด์ จี สตาร์ 51/135 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 081-8941067
5 หจก.เต็มร้อยเซอร์วิส 157 ถนนกระ ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 076-250359
6 ถลางยานยนต์ 139/1  หมู่ที่ 3  ถนนเทพกระษัตรี  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 83110 076-237024
7 สหการยนตรกิจ 1 9/3 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 082-8203493
8 ชิดเชี่ยวเซอร์วิส 218 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 082-8203493
9 ศิริยานยนต์ 241/7 ถนนสุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 083-9677589
10 อู่ป่าตองรุ่งเรืองเซอร์วิส 67/10 ถ.ราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 089-4742441
11 สหการยนตรกิจ 76/8 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 081-5374450
12 ภูเก็ตตรวจสภาพรถ 260/52 ถนนเยาวราช ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000 085-8882728
13 ศรีเมืองเซอร์วิส 310/103  หมู่ที่ 1 ถนนดอนจอมเฒ่า ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-313711
14 จีรทีปต์เซอร์วิส 12/93  หมู่ที่ 2  ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000 083-9693505
15 พรถลางเซอร์วิส 14/4  ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 081-8358173
16 โชติมา 77/3 หมู่ที่ 1 ถนนกะทู้ - สามกอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83000 076-612661
17 เมืองใหม่ ตรอ. เซอร์วิส 94/6  หมู่ที่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-6211437
18 ช.เซอร์วิส 297/1 ถนนศรีสุนทร  ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  83110 076-324268
19 ศรีเมืองเซอร์วิส 2 37/27 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 83110  
20 ภูเก็ตรุ่งเรืองเซอร์วิส  28/2 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83110 076-354696
       
รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,390
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl