• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

 
 
ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน
1 คำขอ ฉบับละ 5 บาท
2 ใบคู่มือจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
3 แผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท
4 การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
5 การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ 100 บาท
6 การย้ายรถ      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 50 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20 บาท
7 การตรวจสภาพรถ      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
8 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
9 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
10 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
11 การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50 บาท
12 ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
13 ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ ฉบับละ 100 บาท
14 ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท
15 ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบับละ 25 บาท
16 ค่าธรรมเนียมอื่น ครั้งละ 20 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
616,847
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl