ข่าวประกาศ/โควิด https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 18 Aug 2022 09:21:28 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/ การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=33556...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 งดให้บริการเดินรถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=33231 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ซักซ้อม ผู้ประกอบการขนส่ง ตรวจสอบผู้โดยสารก่อนใหเช่ารถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=33036 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า ในสถานการณ์ฉุกเฉินhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=32847...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตในช่องทางบก (ด่านท่าฉัตรไชย)https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=31857ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งที่ ๒๖๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องว่า “ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตในช่องทางบก (ด่านท่าฉัตรไชย) และเข้าทางเรือทุกท่า” ในช่วงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ตามคำสั่งไม่ไ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=31490...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แจ้ง มาตรการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2077/2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=31167...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30949...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ผ่อนผัน การบังคับใช้กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส โคโรนาhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30886...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ซักซ้อมตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนาhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30871...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนาhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30870...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 แนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30853...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30849...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ประกาศกระทรวงคมนาคม มาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/10920/view.php?_did=30848...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700