ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 09 Aug 2022 08:09:28 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/ ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=38149...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=38084...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=37998...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายนย 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36911...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36758...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36757...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36756...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36755...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36754...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36214...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36174...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36078...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=36023...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35998...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35997...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35952...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35929...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 26 กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35872...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 25 กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35868...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง เข้า - ออก จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 24 กันยายน 2564https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/11943/view.php?_did=35860...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700