ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/8633/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 29 Jan 2022 20:01:29 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/8633/ รายงาผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือนhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/8633/view.php?_did=19317...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 รายงาผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/8633/view.php?_did=19316...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แผนการดำเนินงานประจำปีhttps://www.dlt.go.th/site/phuket/m-news/8633/view.php?_did=19314...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700