• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

 

นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


นางสาวสุทิพย์ ตนประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิ
ชาการขนส่ง

 

นางคนึงนิตย์ ผดุงทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

นายปรัชญา สมิทธิเวชรงค์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

-----ว่าง----
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

ว่าง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายอานัส กองเจ
หัวหน้าสาขาอำเภอบางสะพาน

 

นางวรรณา อุดมศิลปศาสตร์
หัวหน้าสาขาอำเภอปราณบุรี

 

 

 
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

199 หมู่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
144
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
160,283
  • โทรสาร : 0-3260-1900
  • E-mail : prachuap@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl