แผน/ประกาศ/สุรปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา https://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 29 Oct 2020 17:42:05 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/ ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจ้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้สอบขับรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาข่าอำเภอบางสะพาน,สาขาอำเภอปราณบุรีhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27466...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการดำเนินการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ(โทร 1584) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27263...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล "ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27262...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27261...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามโครงการตรวจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27260...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์https://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27091...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์https://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=27090...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพานhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26980...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)https://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26979...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย , จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพานhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26907...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26906...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26905...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26751...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ตัดวงกลม สำหรับจุดคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26750...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26692...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26527...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26408...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต ป้ายไวนิลพิมพ์องค์เจ็ต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26407...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ต ขนาด 1.2 x 4 เมตรhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26406...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคัดเอาท์ ขนาด 3x6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงhttps://www.dlt.go.th/site/prachuab/m-news/8482/view.php?_did=26405...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700