• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการกรมการขนส่งทางบก

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน (สะสม)
         ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ
         ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดง
         จำแนกตามยี่ห้อตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         จำแนกตามมาตรฐานและลักษณะรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

4. สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม
         ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

5. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ
         ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

6. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม

7. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

8. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
         ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

9. สถิติการตรวจสภาพรถ
         ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

10. สถิติการตรวจสอบรถ
         ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
         ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

11. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ
12. สถิติงานธุรการและราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

332 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
842,095
  • โทรสาร : 0-2323-4060,0-2323-3619
  • E-mail : dltspk@gmail.com , dlt_spk@hotmail.co.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl