• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

 

ชนิดของใบอนุญาต

ฉบับ (บาท)

อายุใบอนุญาต (ปี)
1. ค่าคำขอ 5 -
2. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) 500 1
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 2
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 100 2
5. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 2
6. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 5
7. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 250 5
8. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 250 5
9. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 300 3
10. ใบอนุญาตขัยรถยนต์สามล้อสาธารณะ 150 3
11. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 150 3
12. ใบอนุญาตขับรถบดถนน 250 5
13. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 250 5
14. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นๆ นอกจาก (3) ถึง (13) 100 5
15. ใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ 100 -
16. ใบแทนใบอนุญาตอื่น ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - -
17. ค่าธรรมเนียมอื่น 20 -
18. การรับรองสำเนาเอกสาร 20 -
19. การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 -
20. บัตรประจำตัวผู้ขับรถยนต์สาธารณะ 20 -

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
87
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,821
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl