• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

สถิติข้อมูลจำแนกรายปี 2560-2564

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม 
2. สถิติการดำเนินการทะเบียนรถ
3. สถิติรถจดใหม่ป้ายแดง พรบ.รถยนต์จำแนกตามยี่ห้อรถ 
4. สถิติเปรียบเทียบปรับ พรบ.รถยนต์
5. สถิติรถจดใหม่ พรบ.ขนส่งจำแนกตามมาตรฐาน 
6. สถิติเปรียบเทียบปรับ พรบ.ขนส่ง 
7. สถิติตรวจสภาพรถ 
8. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม 
9. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาต 
10. สถิติใบอนุญาตประกอบการสะสม 
11. สถิติการดำเนินการใบอนุญาตประกอบการ 
12. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ


สถิติข้อมูลจำแนกรายเดือน

1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสม : 2561 2562 2563 2564 2565
2. สถิติการดำเนินการทะเบียนรถ : 2561 2562 2563 2564 2565
3. สถิติรถจดใหม่ป้ายแดง พรบ.รถยนต์จำแนกตามยี่ห้อรถ : 2561 2562 2563 2564 2565
4. สถิติเปรียบเทียบปรับ พรบ.รถยนต์ : 2561 2562 2563 2564 2565
5. สถิติรถจดใหม่ พรบ.ขนส่งจำแนกตามมาตรฐาน : 2561 2562 2563 2564 2565
6. สถิติเปรียบเทียบปรับ พรบ.ขนส่ง : 2561 2562 2563 2564 2565
7. สถิติตรวจสภาพรถ : 2561 2562 2563 2564 2565
8. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม : 2561 2562 2563 2564 2565
9. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาต : 2561 2562 2563 2564 2565
10. สถิติใบอนุญาตประกอบการสะสม : 2561 2562 2563 2564 2565
11. สถิติการดำเนินการใบอนุญาตประกอบการ : 2561 2562 2563 2564 2565
12. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ : 2563 2564 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,735
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl