• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ของจังหวัดสตูล
  
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ประเภท หมวดอักษร     หมายเลข
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน         กจ      2613
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน      นข      1553
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล      บจ      8897
รย.12 รถจักรยานยนต์     1กฌ      1461
รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ กกฉ  0748

 

ข้อมูลการจดทะเบียนรถ ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง ของจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ประเภท                ลักษณะรถ          หมายเลข
รถโดยสาร ประจำทาง           10          1311
รถโดยสาร ไม่ประจำทาง           30          0429
รถโดยสาร ไม่ประจำทาง           36          0134
รถบรรทุก ไม่ประจำทาง           70          0951
รถโดยสาร ส่วนบุคคล             40          0163
รถบรรทุก ส่วนบุคคล           80          4642

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
68
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,802
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl