• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2515 พร้อมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ กาฬสินธ์ ตราด ลำพูน นนทบุรี น่าน ปทุมธานี ศรีษะเกษ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และยโสธร เดิมสถานที่ทำการครั้งแรก ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเช่าอาคารของเอกชน จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2535 กรมการขนส่งทางบก ได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เป็นจำนวนเงิน 31,190,000.- บาท ในเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ณ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 5 กม.) และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2537 จึงได้ย้ายจากที่ทำการเดิม มาเปิดทำการ ณ ที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 มาจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีงบประมาณ 2538 ได้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู ขึ้น ณ อาคารเช่าเลขที่ 624 และ 388 ถนนละงู-ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง ส่วนที่เหลืออีก 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ที่อาคารเช่าเลขที่ 738 หมู่ที่ 3 ถนนละงู - ทุ่งหว้า ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
103
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,837
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl