• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ให้ยื่นคำขอต่ออายุก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอแยกเป็น แต่ละกรณี ดังนี้

 1. กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอดังนี้
  • ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ไม่สวมเสื้อยืดหรือเสื้อลาย)
 2. กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับ ใบอนุญาตใหม่พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
 3. กรณีใบอนุญาตแทนฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ และไม่สวมเสื้อยืดหรือเสื้อลาย ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม จากข้อ 3.1 และ 3.2 พร้อมบันทึกปากคำ (กรณีใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ)
 4. กรณีขอใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ และมีใบอนุญาตชนิด ที่ 1 อยู่แล้ว และใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ สามารถนำมาเทียบผลการศึกษาอบรมได้ พร้อมทำการทดสอบข้อเขียน 40 ข้อ เมื่อผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
77
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,811
 • โทรสาร : 0 7471 1170
 • E-mail : satundlt@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl