• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง รถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทาง รถที่ใช้ในการขนส่ง โดยสารขนาดเล็ก รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า 500 กิโลกรัม 300 บาท 400 บาท 300 บาท 150 บาท
ตั้งแต่ 501 - 750 กิโลกรัม 400 บาท 600 บาท 400 บาท 300 บาท
ตั้งแต่ 751 - 1,000 กิโลกรัม 500 บาท 750 บาท 500 บาท 450 บาท
ตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กิโลกรัม 600 บาท 900 บาท 600 บาท 800 บาท
ตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กิโลกรัม 700 บาท 1,050 บาท 700 บาท 1,000 บาท
ตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กิโลกรัม 900 บาท 1,350 บาท 900 บาท 1,300 บาท
ตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กิโลกรม 1,100 บาท 1,650 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท
ตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กิโลกรัม 1,300 บาท 1,950 บาท 1,300 บาท 1,900 บาท
ตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กิโลกรัม 1,500 บาท 2,250 บาท 1,500 บาท 2,200 บาท
ตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กิโลกรัม 1,700 บาท 2,540 บาท       - 2,400 บาท
ตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กิโลกรัม 1,900 บาท 2,850 บาท       - 2,600 บาท
ตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กิโลกรัม 2,100 บาท 3,150 บาท       - 2,800 บาท
ตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กิโลกรัม 2,300 บาท 3,450 บาท       - 3,00 บาท
ตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กิโลกรัม 2,500 บาท 3,750 บาท       - 3,200 บาท
ตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กิโลกรัม 2,700 บาท 4,050 บาท       - 3,400 บาท
ตั้งแต่ 7,000 กิโลกรัมขึ้นไป 2,900 บาท 4,350 บาท       - 3,600 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
277
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,724
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl