• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

 สามารถยื่นขอชำระภาษีรถ  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาที่ผู้ประกอบการขนส่งมีภูมิลำเนาอยู่  หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 - 5  กรมการขนส่งทางบก  หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

หลักฐาน
     1.หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ(ถ้ามี)
     2.หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535

ขั้นตอน
     1.นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ  ณ  ฝ่ายตรวจสภาพรถ  หรือขอประวัติรถจากสำนักงานขนส่งจังหวัด  ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่  เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสภาพรถกับสำนักงานขนส่งอื่นหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน
     2.ยื่นผลการตรวจสภาพรถ  พร้อมด้วยหลักฐานการจัดให้มีประกันภัย
     3.ชำระเงินค่าภาษีรถ
     4.รับเครื่่องหมายการเสียภาษีประจำปี  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ(ถ้ามี)

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,767
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl