• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราวเป็นชนิด 5 ปี)
ผู้ขอรับจะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว / รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว / สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

หลักฐาน
1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว / รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว / สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว (ฉบับจริง)
2. บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

ขั้นตอน
1. ย่ืนคำขอ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3. รับบัตรคิว ชำระค่าธรรมเนียม
    - รถยนต์ส่วนบุคคล               505.- บาท
    - รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล    255.- บาท
    - รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล      255.- บาท
    - แก้ไขรายการ                        50.- บาท (ถ้ามี)
4. ถ่ายบัตรและรอรับบัตร

หมายเหตุ
    - กรณีขาดอายุเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียน
    - กรณีขาดอายุเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
255
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,702
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl