• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ

หลักฐาน
1. ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
    และใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. บัตรประชาชน (ฉบับจริง) 
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

ขั้นตอน
ยื่นตรวจสอบเอกสารได้ในวันจันทร์-ศุกร์ วันเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายวันอบรมใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,792
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl