• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกรมการขนส่งทางบก

การจัดตั้ง

          สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2513 สถานที่ทำการ สถานที่ทำการมีสภาพเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ 18 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 หลัง คือ
                    1) อาคารสำนักงานฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

                          ชั้นที่ 1 ใช้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์งานบริหารทั่วไป และห้องทำงานของขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
                          ชั้นที่ 2 ใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการขนส่ง ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ และห้องประชุม
                          ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประชุม ห้องอบรม และห้องเก็บเอกสารเรื่องเดิม

                    2) อาคารตรวจสภาพรถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ใช้เป็นโรงงานตรวจสภาพ รถ และเป็นห้องปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ
                    3) อาคารที่พักข้าราชการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 ชั้น 27 ห้อง ใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
229
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
298,379
  • โทรสาร : 0-36507185  ต่อ 13
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl